IRENA PRAČKOVÁ - specialista na čínskou medicínu

 

ÚVOD • 

LÉČITELSTVÍ • 
REIKI • 
ASTROLOGIE • 
KARTY • 

KONTAKT • 

Karty

Výklad karet je záležitostí, kterou se zabývám velmi často, a to jak v souvislostí s  astrologií, pokud si to lidé přejí, tak i samostatně, což je nejčastější případ. Karty mohou naznačit cestu, vyjasnit určitou situaci, která je nejasná, dodat jistotu v nerozhodnosti např. i v různých rodinných situacích a nesnázích, poukázat na možnou nevěru některého z partnerů nebo vývoj situace v budoucnu a ukázat tak vhodnější cesty, kterými se ubírat. Mohou zobrazit finanční situace, navést k určitým rozhodnutím při různých jednáních a ukázat na nejrůznější aspekty možného lidského jednání.

Karty…… co lidský tvor, to jiný názor na výklad karet.

Snad nejlepší je uvést jednoduchý příklad za všechny:

Přijela jsem před časem za kamarádkou do Liberce. Její sousedka se dověděla, že vykládám karty, byla velmi milá a, jak se říká, padly jsme si do oka. Magda (tak se jmenovala) byla podnikatelka s velmi malým časovým prostorem…Původně jsme chtěly něco oslavit, pobavit se, přesto si na výklad udělala čas. Karty tehdy ukázaly, že jí a její rodině hrozí dost nepříjemná záležitost s autem – nehoda. Určila jsem datum a Magdě je oznámila:

“Z vaší rodiny by 15. ledna by nikdo neměl sednout do auta,” a dala jsem jí ještě pro jistotu radu – nesedat do auta také 3 dny před a 3 dny po 15. lednu, abych měla jistotu, že se nikomu nic nestane, protože karty ukázaly jako kritický termín polovinu měsíce velmi jasně, bez možnosti jiného vysvětlení. Věc však nebyla tak jednoduchá, těšila jsem se na “volnou zábavu naší společnosti” marně.

Magda se totiž zamyslela a odpověděla: “Tak to nepůjde, moje povolání mi nedovoluje zmeškat ani den. Prostě vyjet se musí….”.

Kolotoč začal znovu. Nové rozložení karet…došlo až na nejvhodnější rozložení pasažérů v autě. V pozdních večerních hodinách jsme se rozloučily, já jsem po čase a po návratu domů na vše již nemyslela a na minulý výklad karet jsem téměř zapomněla. Bylo to v době, kdy do 15. ledna zbývaly asi 3 měsíce.

15. ledna večer mi zvoní telefon: “Auto je na šrot, jsme v nemocnici, nikomu se jako zázrakem nic vážnějšího nestalo”. Syn prý proletěl zadním oknem a to jim všem zachránilo život, protože v autě tak zůstal prostor pro ostatní.

Byla to náhoda? Byla náhoda moje návštěva v Liberci?

Rozhodnutí je na každém z nás, zda věřit, či ne.

Faktem je, že se na mne lidé obracejí s různými žádostmi a otázkami, řešení bývají někdy obtížná, jindy jednoduchá. Když se říká “karty nelžou”, vypadá to, že je to pravda. Nedá se říci, proč tomu tak je. Skutečností však nepochybně zůstává, že každý následek má svou příčinu, a jsou to většinou příčiny, které nedokážeme rozpoznat a které nakonec vedou k události, jež je posléze označena za náhodu. Za léta zkušeností s výkladem výkladu karet musím říci, že právě

karty na takové neznatelné příčiny dokážou upozornit

Irena Pračková
Kontakt: iris01@seznam.cz